Call to us (+48) 795 943 818

Close (x)

Co daje hydroponika?

Co daje hydroponika?

Uprawa hydroponiczna, choć gdy przyglądamy się jej boku, wydaje się czymś bliżej filmów science fiction z lat 70, jest techniką uprawy znaną już od wielu wieków. Najwcześniejszym opublikowanym dziełem dotyczącym uprawy roślin bez gleby była książka Sylva Sylvarum z 1627 roku autorstwa Francisa Bacona. Obecnie uprawa hydroponiczna jest powszechnie stosowana przemysłowo ze względu na szereg zalet, które posiada w odróżnieniu od upraw metodami tradycyjnymi. Co więcej, prawie każdą roślinę na świecie możemy uprawiać hydroponicznie!

Pięć podstawowych zalet hydroponiki.

Uprawa bez gleby ma wiele zalet, które związane są głównie z oszczędnościami, jakie przynosi. Poniżej dzielimy się niektórymi z nich.

  • Oszczędność przestrzeni przeznaczonej pod uprawę

System hydroponiczny upraw pozwala na duże zaoszczędzenie miejsca przeznaczonego pod uprawę w porównaniu z tradycyjnym ogrodnictwem glebowym. Korzenie w uprawie hydroponicznej nie muszą rozrastać się w poszukiwaniu składników odżywczych. Będąc zanurzone w kąpieli wodnej ze wszystkimi potrzebnymi składnikami, ograniczają system korzeniowy. Dzięki temu można “sadzić” rośliny bliżej siebie, co daje olbrzymią oszczędność miejsca. Dodatkowo uprawy można prowadzić piętrowo.

  • Hydroponika oszczędza wodę

Tradycyjna uprawa roślin wymaga od hodowcy wlewania w glebę ogromnych ilości wody, z której jedynie niewielki procent wykorzystywany jest przez rośliny uprawne, reszta wody bezpowrotnie niknie w glebie. Uprawa hydroponiczna rozwiązuje ten problem, stosując recyrkulację substancji odżywczych w systemie. Rośliny pobierają jedynie tyle wody, ile potrzebują, a cały zestaw złożony z przewodów doprowadzających i zbiorników zabezpieczonych przed parowaniem i rozszczelnieniem, pozwala na zaoszczędzenie nawet do 90% wody używanej w ogrodnictwie tradycyjnym.

  • Mniej szkodników i chorób

Usunięcie gleby z hodowli i zastąpienie jej pożywką hydroponiczną eliminuje również wiele różnych chorób przenoszonych przez glebę i szkodników, które nękają tradycyjne ogrodnictwo. Brak gleby pozwala na hodowlę bez pestycydów i innych środków ochrony roślin, powszechnie stosowanych w rolnictwie tradycyjnym. Umożliwia to uprawę roślin obecnie poszukiwanych na rynku. Powszechnie znanych jako ekologiczne, hodowane "bez chemii".

  • Brak konieczności pielenia

Dla wielu hodowców jedną z ważniejszych zalet uprawy hydroponicznej jest brak wzrostu chwastów, co pociąga za sobą oszczędności w postaci czasu poświęcanego na pielenie jaki wymagany jest w uprawach tradycyjnych.  Nie ma gleby - nie ma chwastów. Brak wzrostu chwastów umożliwia też całkowite wyeliminowanie środków chwastobójczych z upraw, których prawie nie da się wyeliminować w rolnictwie tradycyjnym.

  • Przyspieszenie wzrostu roślin

W związku z lepszym wykorzystaniem substancji odżywczych, dostarczaniem dodatkowej ilości tlenu w fazie wzrostu stymulującego rozwój korzeni, brakiem szkodników typowych dla uprawy tradycyjnej oraz chwastów “pobierających” substancje odżywcze, rośliny w uprawie hydroponicznej najzwyczajniej szybciej rosną. Rośliny, które mają wystarczającą ilość tlenu w obszarze korzeni, są w stanie szybciej wchłaniać składniki odżywcze. W związku z tym jeden cykl wegetacyjny trwa krócej i w ciągu roku możemy zebrać więcej plonów. Przykładem może być hodowla sałaty, która uprawiana w systemie hydroponicznym rośnie dwa razy szybciej.

Hydroponika - pełna kontrola hodowli

Powyższe zalety uprawy hydroponicznej pozwalają na pełną kontrolę hodowli, w tym modyfikowanie ilości składników odżywczych w zależności od fazy wzrostu roślin oraz umożliwia łatwą korektę wykrytych niedoborów poprzez bezpośrednią kontrolę pożywki. W porównaniu do uprawy tradycyjnej w glebie uprawa hydroponiczna daje możliwość szybkiego przestawienie się z jednej hodowli na drugą poprzez zmianę pożywki, bez konieczności wypłukiwania z gleby niepotrzebnych składników.

Skomentuj