Call to us +48660373546

Close (x)

Czym jest mikoryza i jak dobroczynnie wpływa na strefę korzeniową rośliny?

Czym jest mikoryza i jak dobroczynnie wpływa na strefę korzeniową rośliny?

Mikoryza (mykoryza) to nieantagonistyczne oddziaływanie, najczęściej na zasadzie mutualizmu, pomiędzy korzeniami roślin naczyniowych
i grzybami.

Grzyb z takiej symbiozy czerpie korzyści w postaci produktów fotosyntezy w zamian oferując szereg korzyści takich jak np.
zwiększenie powierzchni asymilacyjnej korzenia (masy korzeniowej), zaopatrywanie rośliny w związki mineralne i mikroelementy,
produkcja hormonów roślinnych, wzrost odporności roślin na stres.


Wyróżnia się kilka rodzajów mikoryzy które mogą współistnieć na jednym korzeniu. Najczęstsza mikoryza arbuskularna (endodermalna, endomykoryza)
polega na przenikaniu strzępek grzybni przez ściany komórkowe i bezpośrednie kontaktowanie się z błoną komórkową komórek korzenia.
Z takiej pomocy grzybów korzysta około 85% gatunków roślin lądowych. Dla grzyba mikoryza arbuskularna jest typem relacji obligatoryjnej ze względu
na stymulacje ich wzrostu przez strigolaktony (hormony wydzielane przez korzenie). Kolejnym rodzajem jest ektomykoryza, gdzie strzępki grzybni otaczają
korzenie roślin tworząc tzw. mufkę (opilśń). DO tego typu relacji zdolnych jest około 10% rodzin rośłin wyższych w tym między innymi konopie.
Trzeci rodzaj, mikoryza erikoidalna odnosi się jedynie do rodziny roślin wrzosowatych i polega na połączeniu pierwszych dwóch typów (ektendomykoryza).
Wyróżnia się jeszcze kilka specyficznych rodzajów mikoryzy jak np. storczykowata, a częstość zachodzenia różnych typów zależy od klimatu.
Przemysłowe metody uprawy, wymagające stosowania dużej ilości sztucznych nawozów, środków ochrony roślin i herbicydów, uniemożliwiają często
zaistnienie symbiotycznego tandemu, gdyż doprowadzają do tworzenie w glebie gigantycznych złogów fosforu i potasu (bardzo często w formie toksycznych soli), które hamują rozrost mikoryzy. W istocie, badania nad wzrostem grzybów mikoryzowych wykazały, że zwalniają one tempo ekspansji glebowej gdy stężenie fosforu przekracza 85 ppm, a przestają całkowicie rosnąć gdy dochodzi ono do 100-140 ppm.

O tym zawszę muszą pamiętać organiczni growerzy, których miks glebowy zawiera dużo guano nietoperzy, mączki rybnej, obornika, czy innych nawozów bogatych w fosfor.
Mikoryza rozwija się przede wszystkim w warunkach niedoboru tego pierwiastka, a więc roślina może czerpać z niej maksymalne korzyści tylko wtedy, gdy rośnie w ubogim podłożu.
Z drugiej strony, dostawy organicznego wapnia, magnezu i innych mikroelementów, niezwykle stymulują wzrost grzybów i doprowadzają do wybujałego wzrostu rośliny.

Jak zostało także udowodnione w ostatnich latach, kanał wapniowy pozostaje kluczowy dla komunikacji pomiędzy grzybami, a rośliną-gospodarzem.
Z drugiej strony, dostawy organicznego wapnia, magnezu i innych mikroelementów, niezwykle stymulują wzrost grzybów i doprowadzają do wybujałego wzrostu konopi.

Jak zostało także udowodnione w ostatnich latach, kanał wapniowy pozostaje kluczowy dla komunikacji pomiędzy grzybami, a rośliną-gospodarzem.

Autor: Michał Banasiak

Kopiowanie i powielanie bez podania źródła zabronione.

Skomentuj