Co daje hydroponika?

Co daje hydroponika?

Uprawa hydroponiczna, choć gdy przyglądamy się jej boku, wydaje się czymś bliżej filmów science fiction z lat 70, jest techniką uprawy znaną już od wielu wieków. Najwcześniejszym opublikowanym dziełem dotyczącym uprawy roślin bez gleby była książka Sylva Sylvarum z 1627 roku autorstwa Francisa Bacona. Obecnie uprawa hydroponiczna jest powszechnie stosowana przemysłowo ze względu na szereg zalet, które posiada w odróżnieniu od upraw metodami tradycyjnymi. Co więcej, prawie każdą roślinę na świecie możemy uprawiać hydroponicznie!

Pięć podstawowych zalet hydroponiki.

Uprawa bez gleby ma wiele zalet, które związane są głównie z oszczędnościami, jakie przynosi. Poniżej dzielimy się niektórymi z nich.

  • Oszczędność przestrzeni przeznaczonej pod uprawę

System hydroponiczny upraw pozwala na duże zaoszczędzenie miejsca przeznaczonego pod uprawę w porównaniu z tradycyjnym ogrodnictwem glebowym. Korzenie w uprawie hydroponicznej nie muszą rozrastać się w poszukiwaniu składników odżywczych. Będąc zanurzone w kąpieli wodnej ze wszystkimi potrzebnymi składnikami, ograniczają system korzeniowy. Dzięki temu można “sadzić” rośliny bliżej siebie, co daje olbrzymią oszczędność miejsca. Dodatkowo uprawy można prowadzić piętrowo.

Tradycyjna uprawa roślin wymaga od hodowcy wlewania w glebę ogromnych ilości wody, z której jedynie niewielki procent wykorzystywany jest przez rośliny uprawne, reszta wody bezpowrotnie niknie w glebie. Uprawa hydroponiczna rozwiązuje ten problem, stosując recyrkulację substancji odżywczych w systemie. Rośliny pobierają jedynie tyle wody, ile potrzebują, a cały zestaw złożony z przewodów doprowadzających i zbiorników zabezpieczonych przed parowaniem i rozszczelnieniem, pozwala na zaoszczędzenie nawet do 90% wody używanej w ogrodnictwie tradycyjnym.

  • Mniej szkodników i chorób

Usunięcie gleby z hodowli i zastąpienie jej pożywką hydroponiczną eliminuje również wiele różnych chorób przenoszonych przez glebę i szkodników, które nękają tradycyjne ogrodnictwo. Brak gleby pozwala na hodowlę bez pestycydów i innych środków ochrony roślin, powszechnie stosowanych w rolnictwie tradycyjnym. Umożliwia to uprawę roślin obecnie poszukiwanych na rynku. Powszechnie znanych jako ekologiczne, hodowane "bez chemii".

  • Brak konieczności pielenia

Dla wielu hodowców jedną z ważniejszych zalet uprawy hydroponicznej jest brak wzrostu chwastów, co pociąga za sobą oszczędności w postaci czasu poświęcanego na pielenie jaki wymagany jest w uprawach tradycyjnych.  Nie ma gleby - nie ma chwastów. Brak wzrostu chwastów umożliwia też całkowite wyeliminowanie środków chwastobójczych z upraw, których prawie nie da się wyeliminować w rolnictwie tradycyjnym.

  • Przyspieszenie wzrostu roślin

W związku z lepszym wykorzystaniem substancji odżywczych, dostarczaniem dodatkowej ilości tlenu w fazie wzrostu stymulującego rozwój korzeni, brakiem szkodników typowych dla uprawy tradycyjnej oraz chwastów “pobierających” substancje odżywcze, rośliny w uprawie hydroponicznej najzwyczajniej szybciej rosną. Rośliny, które mają wystarczającą ilość tlenu w obszarze korzeni, są w stanie szybciej wchłaniać składniki odżywcze. W związku z tym jeden cykl wegetacyjny trwa krócej i w ciągu roku możemy zebrać więcej plonów. Przykładem może być hodowla sałaty, która uprawiana w systemie hydroponicznym rośnie dwa razy szybciej.

Hydroponika - pełna kontrola hodowli

Powyższe zalety uprawy hydroponicznej pozwalają na pełną kontrolę hodowli, w tym modyfikowanie ilości składników odżywczych w zależności od fazy wzrostu roślin oraz umożliwia łatwą korektę wykrytych niedoborów poprzez bezpośrednią kontrolę pożywki. W porównaniu do uprawy tradycyjnej w glebie uprawa hydroponiczna daje możliwość szybkiego przestawienie się z jednej hodowli na drugą poprzez zmianę pożywki, bez konieczności wypłukiwania z gleby niepotrzebnych składników.

Skomentuj